+7 7767013131

 kosmos04@mail.ru

АКАДЕМИК С.А.ДЖИЕНКУЛОВ АТЫНДАҒЫ
БАЙҚОҢЫР ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖІ

БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ