Директор блогы

%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%be%d0%ba1
 

«Академик С. А. Джиенкулов атындағы Байқоңыр колледжі» 

Директор блогы

Дауленбаев Ануар

Колледж тарихы

            Колледж тарихы сонау 1998 жылдан, осы Байқоңыр қаласында Қазақстан-Ресей Халықаралық Университетінің филиалы ашылғаннан бері басталады. Яғни, Алматы қаласындағы Қазақстан-Ресей Халықаралық Университетінің ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Ұлттық машина жасау жəне көлік ғылым академиясының, Ресей Халықаралық көлік академиясының академигі, ғалым, өз елінің патриоты Серғазы Ахметұлы Джиенкулов 1998 жылы осы Байқоңыр қаласында ең алғаш қазақстандық   университеттің филиалын ашқан болатын.

2004 жылы академик Серғазы Ахметұлы Джиенкуловтың басшылығымен осы университеттің базасында Байқоңыр «Космос» колледжі ашылды.
2016 жылдың 5 шілдесіндегі №54 бұйрық негізінде «Академик С.А.Джиенкулов атындағы Байқоңыр колледжі» білім беру мекемесі болып аталады.
2019 жылдың 22 сәуірінде «Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігімен» (НКАОКО) жүргізілген институционалды аккредиттеуден сәтті өтіп, растайтын куәлік алды (IA-B №111, 22.04.2019 ж.).

«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының сапасын қамтамасыз ету, ғылыми және оқудан тыс іс-әрекеттерді жүзеге асыру барысында білім беру ұйымының қызметін және ішкі нормативтік құжаттаманы реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады:
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Білім туралы № 319 Заңы, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (07.07.2020ж),
Қазақстан Республикасындағы тiл туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151 Заңы (10.01.2020ж. өзгертулер енгізілді)
ҚР Білім және ғылым министрінің «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (25.09.2020ж),
ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексі.
ҚР Білім және ғылым министрінің «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» 31.10.2018ж. № 604 бұйрығына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (01.09.2020ж),
ҚР Білім және ғылым министрінің «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» 06.04.2020 ж № 130 бұйрығы
ҚР Денсаулық сақтау министрінің "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығын
ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №19 бұйрығымен бекітілген "Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта қабылдау" мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (22.05.2020),
ҚР Білім және ғылым министрінің «Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 20.03.2015ж. №137 Бұйрығына
енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (28.08.2020ж),
ҚР Білім және ғылым министрлігінің "Коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты шектеу шаралары кезеңінде білім беру ұйымдарында оқу процесін іске асыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды бекіту туралы " 13.08.2020 жылғы №345 бұйрығын,
ҚР Білім және ғылым министрінің «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 18.03.2008ж. N125 Бұйрығына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (20.04.2020ж),
ҚР Білім және ғылым министрінің «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығы, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (29.09.2018ж № 521 бұйрық)
ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Білім беру ұйымдарында пайдаланылатын бағдарламалық-аппараттық кешенге және қолданбалы бағдармалық қамтамасыз етуге қойылатын ең аз талаптарды айқындау туралы» 02.03.2020 ж. №79 бұйрығы,
ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 бұйрығы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (12.05.2020ж),,
ҚР Білім және ғылым министрінің «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы» 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы, енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (04.05.2020ж)
ҚР Педагог мәртебесі туралы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Заңы № 293-VІ, енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (07.07.2020ж),
Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы
ҚР Үкіметінің «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың мөлшерлерін бекіту туралы» 07.02.2008ж. N 116 Қаулысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (05.08.2020ж)
Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысы енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды (22.09.2020ж)
Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі Мемлекет Басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы.
Академик С.А.Джиенкулов атындағы Байқоңыр колледжін 2004 жылдан бері Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, жалпы техникалық мамандығы бойынша Қазақстан-Ресей Халықаралық Университетінің профессоры, Қазақстан Республикасының Ұлттық Машина Жасау және Көлік Ғылым Академиясының академигі Дауленбаев Ануар басқарып келеді.