“Швейная промышленность и моделирование одежды”

Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалары бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы

Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Біліктілігі: 121103 2 – Тігінші

Оқытудың нормативтік мерзімі: негізгі орта білім базасында – 2 жыл 10 ай

   Базалық құзыреттер

Құзыреттер коды Базалық құзыреттер (БҚ)
БҚ 1

 

БҚ 2

 

БҚ 3

 

БҚ 4

 

БҚ 5

БҚ 6

БҚ 7

БҚ 8

 

БҚ 9

 

БҚ 10

 

Жеке тұлғалы және кәсіби  бағдар ақпараттарымен алмасуда  шет тілі, орыс тілі және мемлекеттік тілдердің лингвистикалық дағдыларын қолдану;

Көпконфессионалды, полиэтникалық және көпмәдениетті қоғамда қарым-қатынастың позитивті дағдыларын меңгеру;

Қазақстан Республикасы заңдылықтары мен бекітілген салалық нормативтік құжаттар талаптарын сақтау;

Жеке өзіндік және кәсіптік дамуын басқару, нарықтық экономика жағдайының  өзгерістеріне  бейімделу;

Жеке іс–әрекетін ұйымдастыру, өз жұмысының нәтижесін бағалау;

Кәсіби қызметінде ақпараттық–коммуникациялық технологияларды пайдалану;

Өз міндеттерін дер кезінде және сапалы орындау;

Командада жұмыс істеу, әріптестермен, басшылармен тиімді қарым–қатынаста болу;

Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария мен өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын сақтау;

Кәсіптік этика мен қызметтік этикет талаптарын сақтау;

 

Кәсіптік құзыреттер

ТжКБ деңгейі Біліктілік Кәсіптік құзыреттер (КҚ)
Жоғары деңгей 121103 2 – Тігінші КҚ 2.3.1. Технологиялық  талаптарға сәйкес  жаппай өндірістегі бұйымды дайындау бойынша тігін жұмыстарының барлық түрлерін орындау;

КҚ 2.3.2. Автоматты  және жартылай  автоматты тігін жабдықтарындағы жұмыс дағдыларын меңгеру;

КҚ 2.3.3. Қолданылатын  материалдардың  қасиеттеріне байланысты өңдеу режимдерін және әдістерін таңдау;

КҚ 2.3.4. Жұмыс орнында жеке өндіру нормаларының  орындалуын қамтамасыз ету;

КҚ 2.3.5. Орындалатын жұмыстардың  сапасын  қамтамасыз ету;

 

 

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша тәжірибе сабағы

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша тәжірибе сабағы