«Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу»

Білім беру коды және бейіні: 1200000 – Өндіру, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалары бойынша). Кең қолданыстағы тауарлар мен бұйымдар технологиясы

Мамандығы: 1211000 – Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу

Біліктілігі: 121103 2 – Тігінші

Оқытудың нормативтік мерзімі: негізгі орта білім базасында – 2 жыл 10 ай